Adviseur (Zoet) waterbeschikbaarheid

 

 

36 uur

Rotterdam

Max. €5.144,-

Voor 31-12-2021

Aantal uur: 36 uur 

Standplaats: Rotterdam

Salaris: Max. €5.144,-

Einddatum vacature: 31-12-2021

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar, veilig, schoon én gezond drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Het drinkwater wordt geproduceerd uit verschillende bronnen: oppervlaktewater, grondwater en duinwater na infiltratie van voorgezuiverd oppervlaktewater. Na drie droge zomers staan droogte, zoetwaterbeschikbaarheid en waterbesparing hoog op de agenda’s. Evides werkt aan een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening en gaat zich in het licht van een toenemende vraag ook oriënteren op alternatieve en aanvullende bronnen voor drinkwater. Om tijdig en effectief in te spelen op veranderende maatschappelijke vraagstukken zijn wij op zoek naar een adviseur die het samenspel met onze omgeving regisseert, strategieën en maatregelen ontwikkelt voor een klimaatbestendige en robuuste drinkwatervoorziening. Daarom zoekt team Bronbescherming een Adviseur (Zoet)waterbeschikbaarheid. Het team Bronbescherming is een mix van ervaren en jonge enthousiaste collega's met een diverse en sterke kennisbasis.

Als Adviseur (Zoet) waterbeschikbaarheid ben je verantwoordelijk voor belangenbehartiging en het geven van onderbouwde adviezen met betrekking tot waterbeschikbaarheid en de bescherming van onze bronnen in een voortdurend veranderende omgeving. We zoeken een adviseur met overzicht over de diverse watersystemen, die kan adviseren over de bronnen in relatie tot rivierafvoeren, grondwater, waterkwaliteit, -kwantiteit, zoetwater­beschik­baar­heid en de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast definieer je als adviseur onderzoeksvragen, begeleidt eigen onderzoek en participeert in gezamenlijke onderzoeken of onderzoeken van derden. Je geeft sturing aan projecten op het gebied van de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen.

Heb jij...

 • een opleiding in de Hydrologie, Watermanagement, of aanverwant, bij voorkeur op wo-niveau?
 • een brede kennis van watersystemen, waterkwaliteit en liefst ervaring met data en hydrologische modellen?
 • gevoel voor waterbeleid en advisering?
 • ervaring als adviseur of onderzoeker die goed in staat is om informatie te verzamelen, te prioriteren en om te zetten in beleids(advies)?
 • ervaring met projectmatig werken?

 

 

Ben jij...  

 • een ambitieuze professional; deskundig, omgevingsbewust en heb jij verbindings- en overtuigingskracht?
 • iemand die initiatief neemt op het moment dat je kansen of risico’s ziet voor het beschermen van de bronnen?
 • in staat om in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen verschillende perspectieven bloot te leggen en hier van uit ons bronnenbelang op in te spelen?
 • een teamspeler die actief samenwerking zoekt?
 • communicatie sterk, zowel mondeling als schriftelijk en op diverse niveaus binnen en buiten onze organisatie?
 • op zoek naar een unieke en maatschappelijk relevante baan?

 

 

Grijp dan deze kans!

Wat jij gaat doen

 • Je adviseert over de bronnen voor de productie van drinkwater in het heden en vraagstukken rondom een robuuste drinkwatervoorziening in de toekomst;
 • Je anticipeert actief op ontwikkelingen die van invloed zijn op onze bronnen;
 • Je adviseert over waterbeleid en behartigt de drinkwaterbelangen in (externe) beleidstrajecten;
 • Je initieert en voert (hydrologisch) onderzoek uit t.b.v. beleidsontwikkeling en strategische vraagstukken rondom waterbeschikbaarheid en bescherming van de bronnen;
 • Je vertegenwoordigt Evides in gebiedsprocessen en samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties en overheden, creëert draagvlak en komt tot gedragen oplossingen;
 • Je past omgevingsmanagement toe als belangrijk onderdeel van je werk;
 • Je vertegenwoordigt Evides extern door deelname aan diverse overlegplatforms, samenwerkingsverbanden en door onderzoeksprojecten van derden te begeleiden.

Wat wij voor jou doen

 • Je wordt ingedeeld in schaal 10 of 11 van de cao Waterbedrijven (afhankelijk van ervaring). Het maximum bruto maandsalaris in schaal 10 is €4.551,- en in schaal 11 is €5.144,-. Deze bedragen zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek.
 • Daarnaast ontvang je circa 20% aan flexibel arbeidsvoorwaardenbudget. Je kunt hier o.a. extra vakantiedagen mee kopen, het iedere maand laten uitkeren of sparen en het in één keer laten uitkeren; de keuze is aan jou!
 • We bieden uitgebreide ontwikkelmogelijkheden en regelmatige ontwikkelgesprekken om altijd het beste uit jezelf te halen.
 • We hanteren prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een bijdrage voor de fitness, flexibele werktijden en een goede pensioenregeling.
 • Je komt in een fijne werkomgeving waarbij de medewerker voorop staat en we veel waarde hechten aan een gezonde werk-/privébalans. Denk hierbij ook aan hybride werken. 


Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?

 

Solliciteer voor de functie Adviseur (Zoet) Waterbeschikbaarheid